6 thoughts on “Blanc – Nakamura Asumiko 【Chap 7】

 1. Pingback: Blanc – Nakamura Asumiko 【Chap 6】 – Yellow Ribbon Translation

 2. Pingback: Blanc – Nakamura Asumiko – Yellow Ribbon Translation

  • À, mình xin lỗi nhé mình quên thêm mất… (ôi đầu óc của tui TwT)

   Burn đĩa nói cho gọn là ghi đĩa, bạn bỏ một cái CD không vào đầu ghi rồi thêm cái gì vào đó cũng được (nhạc hay phầm mềm này nọ). Vì trong quá trình ghi đĩa đầu ghi có dùng tia laser để tạo rãnh trên đĩa, nên người ta gọi là “burn” (đốt) (*゚∀゚*)

   Liked by 1 person

 3. Pingback: Blanc – Nakamura Asumiko 【Chap 8】 – Yellow Ribbon Translation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s