Lionhearts – Mita Ori

TÊN:ライオンハーツ
TÁC GIẢ:Mita Ori
TIẾN ĐỘ:Đang Tiến Hành
E.TRANS:Zandy no Fansub
VIE.TRANS:Trans, Redraw, PR: Truck
Type: Mía
NỘI DUNG:Rất lâu về trước, hai cậu bé đã hứa với nhau rằng sau này sẽ kết hôn. Và khi lớn lên rồi thì…?
PASS: 
READ ONLINE:0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DOWNLOAD:MEGA

 

Advertisement

7 thoughts on “Lionhearts – Mita Ori

  1. Pingback: Lionhearts – Mita Ori 【Chap 1】 – Yellow Ribbon Translation

  2. Pingback: Lionhearts – Mita Ori 【Chap 0】 – Yellow Ribbon Translation

  3. Pingback: Mita Ori – HẠ

  4. Pingback: Lionhearts – Mita Ori 【CHAP 5】 | Yellow Ribbon Translation

  5. Pingback: Lionhearts – Mita Ori 【CHAP 6】 | Yellow Ribbon Translation

  6. Pingback: Lionhearts – Mita Ori 【CHAP 6】 | Yellow Ribbon Translation

  7. Pingback: List truyện cùng tác giả Mita Ori – SKY IS THE LIMIT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s