Khi Hai Ta Về Một Nhà – Nakamura Asumiko

TÊN:Khi Hai Ta Về Một Nhà, ふたりぐらし, Futari Gurashi, Living Together
TÁC GIẢ:Nakamura Asumiko
TIẾN ĐỘ:Hoàn thành
RAW:Doing my best traslation
Yellow Ribbon
VIE.TRANS:Trans: Xâu
Edit: Truck
NỘI DUNG:Phần truyện mới nhất trong series Doukyuusei (Bạn Cùng Lớp), tiếp nối Blanc.
(Xem danh sách các phần, oneshot của series này tại đây)
READ ONLINE:1 | 2 | 3 | 4 | 5
DOWNLOAD:MEGA

16 thoughts on “Khi Hai Ta Về Một Nhà – Nakamura Asumiko

  1. Pingback: 【THE DOUKYUUSEI COLLECTION】 | Yellow Ribbon Translation

  2. Pingback: Khi Hai Ta Về Một Nhà – Nakamura Asumiko【Chap 1】 | Yellow Ribbon Translation

  3. Pingback: Khi Hai Ta Về Một Nhà – Nakamura Asumiko【Chap 2】 | Yellow Ribbon Translation

  4. Pingback: Khi Hai Ta Về Một Nhà – Nakamura Asumiko【Chap 3】 | Yellow Ribbon Translation

  5. Pingback: Khi Hai Ta Về Một Nhà – Nakamura Asumiko【Chap 4】 | Yellow Ribbon Translation

  6. Pingback: 【END】Khi Hai Ta Về Một Nhà – Nakamura Asumiko【Chap 5】 | Yellow Ribbon Translation

  7. Pingback: Ba Sajou Rihito và Cậu Cấp Dưới – Nakamura Asumiko | Yellow Ribbon Translation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s