Pass chung

Gợi ý: Tên tác giả của bộ đó, không hoa không cách.
Chỉ áp dụng cho truyện có cảnh R18 (nội dung sếch hoặc quá bạo lực)

Pass của Before The Wedding và Weekly calendar

Gợi ý: Tên của Sajou trong tiếng Hà Lan và ngày sinh của cậu. Viết liền, không hoa, không cách, không “/”.


Tổng hợp những bài đăng không liên quan đến việc update của nhóm. (trên WordPress)

1. Doukyuusei Collection: Tổng hợp thứ tự đọc các series chính đến phụ, oneshot và những thứ liên quan đến series này.
2. Doukyuusei Q&A (2 cái): Một cái Q&A trong quyển Sotsugyousei gentei shousasshi (Booklet Limited), cái còn lại là Q&A kỷ niệm 10 năm của series.