Đang tiến hành / On Hold

(Bấm vào chữ để đọc truyện / Click title to read)
Chú thích về “On hold”: Là truyện tạm ngưng hoặc ngưng vô thời hạn do thiếu nhân sự/không có raw hoặc nguồn dịch. (Thường thì tụi mình dịch từ bản tiếng Anh) Lý do cụ thể đã được ghi ở từng bộ.
Đối với những bộ đang tạm ngưng do thiếu nhân sự, tụi mình nhiệt liệt chào đón độc giả hoặc những nhóm dịch có hứng thú hợp tác. Chi tiết xin liên hệ page của nhóm.

Tất nhiên, những truyện không có “On Hold” đang trong quá trình update, chúc các bạn đọc vui!
Aoi Tori Yori – Amagakure Gido
[ On hold – Không đủ nhân sự | Vị trí cần trợ giúp: Redraw & Type ]


Free Kisses – Akahoshi Jake
[ On hold – Không đủ nhân sự | Vị trí cần trợ giúp: Redraw & Type ]