Yêu Cầu Collab

  • Nhóm ổn với tất cả các thể loại (hành động, shounen, seinen,…) NGOẠI TRỪ R21 trở lên, furry, hentai hoặc yaoi quá là nặng (gang bang, three/foursome, xúc tu các kiểu). Còn lại thì chén tất, nói vậy nhưng yếu tố nội dung của bộ truyện vẫn sẽ là thứ chủ chốt mà nhóm sẽ dựa vào để quyết định xem có nên đồng ý làm hay không. Thú vị thì nhóm sẽ suy nghĩ~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Nhóm thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi tiến độ của bạn, không trả lời thì nhóm sẽ khóa file.
  • Không làm trùng với nhóm khác, trừ khi bạn muốn làm lại từ đầu.