Ba Sajou Rihito và Cậu Cấp Dưới – Nakamura Asumiko

TÊN:Ba Sajou Rihito và Cậu Cấp Dưới, Sajou Rihito no Chichi to Sono Buka
TÁC GIẢ:Nakamura Asumiko
TIẾN ĐỘ:Đang tiến hành
RAW:Ikezuyawa
VIE.TRANS:Trans & Edit: Truck
NỘI DUNG:Spin-off của series Doukyuusei (Bạn Cùng Lớp), tiếp nối Khi Hai Ta Về Một Nhà (Futari Gurashi). Kể về cuộc sống của ba Sajou sau khi cậu kết hôn với Kusakabe.
(Xem danh sách các phần, oneshot của series này tại đây)
READ ONLINE:1 | 2 | 3
DOWNLOAD:
Advertisement

3 thoughts on “Ba Sajou Rihito và Cậu Cấp Dưới – Nakamura Asumiko

  1. Pingback: 【THE DOUKYUUSEI COLLECTION】 | Yellow Ribbon Translation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s